Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > DLA BIBLIOTEKARZY > Agenda 2030 ONZ

Agenda

Agenda 2030 ONZ

25 września 2015 r. 193 państwa członkowskie ONZ na historycznym szczycie w Nowym Jorku przyjęły jednogłośnie nowy plan rozwoju świata i polepszania życia każdego człowieka – Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Przez kolejne 15 lat podejmowane będą działania ukierunkowane na wzrost gospodarczy, zwiększenie dobrobytu, zapewnienie potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych ludzi.

Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań do wykonania, które są drogowskazem, co należy zrobić, aby każdy z nas mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych. Globalne cele są realizowane przez rządy państw, świat nauki i biznesu oraz społeczeństwo obywatelskie w ramach działań lokalnych.

Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Realizacja Agendy 2030 przez biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne pełnią ważną rolę w rozwoju edukacji, kultury i gospodarki kraju. Wykorzystując aktualne prace rządu polskiego i innych podmiotów nad wdrożeniem postanowień Agendy 2030, bibliotekarze promują dokument ONZ w kontaktach z przedstawicielami władz samorządowych, instytucjami i mieszkańcami oraz przedstawiają sposoby realizacji wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez książnice.

Poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do czytelników książnice mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu.

W 2017 r. środowisko bibliotekarzy aktywnie włączyło się także w działalność edukacyjną i popularyzującą postanowienia Agendy 2030 w bibliotekach różnego typu na całym świecie w ramach projektu International Advocacy Programme (IAP) Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa jednocząca środowisko bibliotekarzy na rzecz wzmocnienia wizerunku bibliotek na arenie międzynarodowej i krajowej, ponieważ pozwala na prowadzenie działań rzeczniczych w bibliotekach na całym świecie w tym samym czasie.

Wdrażanie programu IAP w Polsce koordynuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP). Więcej informacji można znaleźć na portalu SBP.

Biblioteka Śląska

W ramach działań budujących współpracę w realizacji dokumentu ONZ Biblioteka Śląska podjęła się organizacji szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych, spotkań konsultacyjnych oraz wydarzeń promujących dokument ONZ w województwie śląskim.

23–24 listopada 2017 r. śląska książnica we współpracy z Ośrodkiem Informacji ONZ w Warszawie, przeprowadziła warsztaty Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030, w których uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych województwa śląskiego.

O realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju bibliotekarze rozmawiali również podczas spotkań członków Zarządu Głównego SBP i Kół SBP oraz Dorocznej Narady Dyrektorów Bibliotek Samorządowych Województwa Śląskiego w Katowicach w kwietniu 2017 i 2018 r.

W prowadzeniu rzecznictwa pomocne było nawiązanie partnerstwa z bibliotekami i innymi instytucjami wypełniającymi Agendę 2030. Spotkania konsultacyjne pozwalające na organizację wspólnych wydarzeń rozpoczęły się w styczniu 2018 r. w Bibliotece Śląskiej.

Biblioteki mogą promować Cele Zrównoważonego Rozwoju poprzez:

  • zamieszczanie informacji o wypełnianiu Agendy 2030 przez biblioteki na stronach internetowych;
  • podkreślanie w materiałach promocyjnych realizacji konkretnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i publikowanie ich ikon;
  • rozpowszechnianie ulotki Biblioteki na rzecz Agendy 2030 wśród czytelników;
  • realizację z instytucjami w regionie wspólnych działań promujących dokument ONZ;
  • dzielenie się dobrymi praktykami i relacjami z wydarzeń upowszechniających Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Ulotka do pobrania Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ.

Materiały inofrmacyjne z zakresu edukacji globalnej można pobrać z platformy inicjatyw bibliotecznych „Śląski Pegaz”.

Prezentacje multimedialne oraz ikony Celów Zrównoważonego Rozwoju dostępne są na platformie Ośrodka Informacji ONZ.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.