Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Wydarzenia > „Architektura – Ekologia – Zrównoważony rozwój”. Finisaż wystawy

„Architektura – Ekologia – Zrównoważony rozwój”. Finisaż wystawy

„ARCHITEKTURA – EKOLOGIA – ZRóWNOWAŻONY ROZWóJ. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – w poszukiwaniu sposobów aktywizacji przestrzeni przy użyciu odnawialnych źródeł energii”.

Wystawa prezentuje prace projektowe, które zostały zrealizowane w ramach konkursu pn.: „Projekt koncepcyjny budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Uzupełnienie obszaru Sośniej Góry o nowe funkcje oraz o infrastrukturę OZE”. Konkurs, jako kontynuacja warsztatów i wystawy studenckiej z lat 20132014, odbywał się w pierwszej połowie 2014 roku we współpracy Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z gminą Mikołów i Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. Celem konkursu było wyłonienie inspirujących i nowych pomysłów dotyczących zrównoważonego rozwoju terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Podjęta inicjatywa jest wyrazem rosnącej świadomości znaczenia ochrony środowiska naturalnego oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W związku z dużą interdyscyplinarnością zagadnień niezbędna staje się współpraca wielu specjalistów, jak również jednostek samorządowych, terytorialnych i przedsiębiorców.

Wszystkie prezentowane prace stanowią odpowiedź na problem integracji architektury i budownictwa z technologią OZE oraz projektowania nowych budynków z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projekty zostały zrealizowane przy udziale pracowników Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury oraz Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Autorami prac są studenci III roku Wydziału Architektury oraz dyplomanci II roku Wydziału Budownictwa.

Zespół kuratorski wystawy:
dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. Politechniki Śląskiej – pełnomocnik dziekana ds. Galerii Wydziału Architektury
Ewa Kokot – kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

3 marca 2015 roku o godz. 17.00 w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej odbędzie się finisaż wystawy.

praca 1praca 2praca 3

Nagroda I stopnia dla Agnieszki Szklanny i Michała Broniszewskiego

praca 4praca 5praca 6

Nagroda II stopnia dla Anny Kmieć i Marcina Domurada

praca 7praca 8praca 9

Nagroda III stopnia dla Marty Rajczykowskiej i Natalii Zawadzkiej

praca 10

Wyróżniona praca studentów Wydziału Budownictwa: inż. Marcina Ćwirko i inż. Bartosza Piotrowicza


[wróć do strony Archiwum wydarzeń]


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.