Nazwa Biblioteki Śląskiej Cieniowany pasek

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Zapisy

Zapisy

Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej korzystać mogą osoby, które ukończyły 15 lat. Warunkiem korzystania z czytelń, wypożyczalni oraz uzyskania dostępu do bazy IBUK LIBRA jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

W Bibliotece Śląskiej wydawane są dwa rodzaje kart bibliotecznych:

 • uprawniająca do korzystania tylko z czytelń biblioteki,
 • uprawniająca do korzystania z wszystkich agend biblioteki.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać kartę biblioteczną?

 • wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu,
 • aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL:
 • osoby pełnoletnie dowód osobisty lub prawo jazdy,
 • osoby niepełnoletnie legitymację szkolną,
 • cudzoziemcy paszport.

Książki wypożyczać mogą osoby pełnoletnie zapisane do biblioteki oraz osoby, które ukończyły 15 lat za poręczeniem rodzica lub opiekuna prawnego (wymagana jest podpisana przez rodzica druga część karty zapisu oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego). W każdym innym przypadku ze zbiorów można korzystać na miejscu, w czytelniach.

Czy przy zapisie do biblioteki wnosi się jakieś opłaty?
Jednorazowa opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 6,00 zł.
Bezpłatnie kartę otrzymują:

 • osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat (karta z prawem korzystania wyłącznie z czytelń),
 • emeryci i renciści, po przedłożeniu ważnej karty emeryta lub rencisty,
 • osoby bezrobotne, po przedłożeniu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy.

Jaki jest limit wypożyczeń z biblioteki?

 • właściciel karty bibliotecznej jest uprawniony do wypożyczenia 6 woluminów,
 • studenci, doktoranci oraz stypendyści (w tym zagraniczni) wyższych uczelni, które zawarły umowę o współpracy z Biblioteką Śląską po przedłożeniu dokumentu wskazanego w umowie, są uprawnieni do wypożyczenia 8 woluminów,
 • pracownicy naukowi, którzy przedstawili dokument poświadczający status pracownika naukowego uczelni są uprawnieni do wypożyczenia 10 woluminów,
 • obcokrajowcy są uprawnieni do wypożyczenia 2 woluminów.

Ponadto, wszyscy właściciele kart bibliotecznych są uprawnieni do korzystania z czytelń biblioteki.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej
Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 20 83 740, (+48) 32 20 83 746
fax: (+48) 32 20 83 720
e-mail: info@bs.katowice.pl
poniedziałek w godz. 12.00–20.00
wtorek–piątek w godz. 8.00–20.00
sobota w godz. 8.00–15.00


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.