Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > DLA BIBLIOTEKARZY > Opieka instrukcyjno-metodyczna

Owl Image 1 Owl Image 2 Owl Image 3 Owl Image 4 Owl Image 5 Owl Image 6

Opieka instrukcyjno-metodyczna

Biblioteka Śląska, posiadająca status biblioteki wojewódzkiej, sprawuje opiekę oraz nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek samorządowych województwa śląskiego. Jej działalność instrukcyjno-metodyczna obejmuje:

 • pomoc metodyczną (w formie konsultacji na miejscu oraz w terenie), m.in. w zakresie:
 • gromadzenia i opracowania zbiorów,
 • organizacji i zarządzania bibliotekami,
 • automatyzacji procesów bibliotecznych,
 • promocji czytelnictwa,
 • ochrony zbiorów bibliotecznych,
 • sprawozdawczości i statystyki w pracy bibliotek;
 • organizację oraz realizację szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (warsztatów, kursów, seminariów, konferencji);
 • badanie stanu czytelnictwa oraz opracowywanie ocen, analiz i sprawozdań z działalności bibliotek samorządowych województwa śląskiego;
 • współpracę z samorządami lokalnymi, formułowanie i przedstawianie organizatorom bibliotek publicznych województwa śląskiego propozycji zmian organizacyjnych;
 • inicjowanie akcji czytelniczych na szczeblu wojewódzkim, współpraca z organizatorami imprez ogólnopolskich i promocja działalności bibliotek w mediach;
 • opracowywanie i wydawanie pomocy metodycznych służących dokształcaniu zawodowemu bibliotekarzy;
 • współpracę z bibliotekami powiatowymi w zakresie realizacji powierzonych im zadań na rzecz bibliotek samorządowych niższego szczebla;
 • koordynację na terenie województwa śląskiego programów ogólnopolskich.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 20 83 778, (+48) 32 20 83 761
e-mail: metodyczny@bs.katowice.pl
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–15.00


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.