flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > DLA CZYTELNIKÓW > Czytelnie i wypożyczalnia > Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Owl Image 1 Owl Image 2 Owl Image 3 Owl Image 4

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Czytelnia udostępnia zbiory specjalne, księgozbiór podręczny, książki z magazynów ogólnych oraz zbiory cyfrowe (szczegóły na stronie poświęconej kolekcji zbiorów specjalnych.

Zbiory specjalne

 • Stare druki – książki wydane do 1800 r. (zbiór ok. 28 000 woluminów). Informacje o zasobie:
 • Rękopisy – ponad 5500 jednostek. Informacje o zasobie:
 • Rękopisy i druki Biblioteki Teatru Lwowskiego – unikatowa kolekcja lwowskich egzemplarzy teatralnych (ponad 5400 jednostek). Informacje o zasobie:
 • Kartografia – mapy, plany i atlasy (ok. 22 000 jednostek). Informacje o zasobie:
 • Dokumenty ikonograficzne – grafika (ponad 4000 jednostek), pocztówki (ponad 47 000 jednostek), ekslibrisy (ponad 14 000 jednostek), fotografie (ponad 29 000 jednostek). Informacje o zasobie:
 • katalogi kartkowe w czytelni (alfabetyczne oraz według technik graficznych, autorów i właścicieli ekslibrisów),
 • katalog elektroniczny OPAC (wpisana część zasobu, regularnie przybywa nowych opisów),
 • publikacje opisujące zasób (m.in. katalogi – albumy).
 • Druki ulotne do 1945 r. – ulotki śląskie (ponad 3200 jednostek) oraz ulotki różne (ponad 4700 jednostek). Informacje o zasobie:
 • katalogi kartkowe w czytelni (alfabetyczne z siecią odsyłaczy, osobno ulotek śląskich i ulotek różnych),
 • katalog elektroniczny OPAC (wpisana niewielka część zasobu, regularnie przybywa nowych opisów),
 • publikacje (m.in. katalogi druków z okresu powstań śląskich i plebiscytu oraz z lat I wojny światowej).
 • Medale i odznaki – ok. 300 jednostek (alfabetyczny katalog kartkowy w czytelni).
 • Cimelia – szczególnie cenne druki wydane od początku XIX w. oraz książki opatrzone autografami (wszystkie opisy w katalogu elektronicznym OPAC, a także w tradycyjnym katalogu kartkowym).
 • Kolekcja bibliofilska Romana Chrząstowskiego – zbiór książek, rękopisów, druków ulotnych i bibliofilskich z kolekcji nestora śląskich bibliofilów. Informacje o zasobie:
 • kartoteka kolekcji w czytelni,
 • katalog elektroniczny OPAC (część opisów),
 • katalogi drukowane.

Księgozbiór podręczny (ponad 12 000 woluminów)
Wydawnictwa o charakterze ogólnym (encyklopedie, słowniki, leksykony, bibliografie, biografie) oraz publikacje z zakresu historii książki i bibliotek (w tym katalogi starych druków i rękopisów), bibliofilstwa, nauk pomocniczych historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, naukoznawstwa, religioznawstwa, historii sztuki oraz historii teatru polskiego.

Zbiory cyfrowe
Publikacje bibliotek cyfrowych, w tym Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (zbiory specjalne w kolekcji „Dziedzictwo kulturowe”) oraz zbiory specjalne Biblioteki Śląskiej zdigitalizowane i udostępniane w wewnętrznej Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Śląskiej.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym OPAC: ZS

Do dyspozycji czytelników:

 • 24 miejsca,
 • 2 stanowiska z czytnikami mikrofilmów,
 • 2 stanowiska komputerowe,
 • razem: 28 miejsc.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 20 83 717


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.