flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > DLA CZYTELNIKÓW > Czytelnie i wypożyczalnia > Dokumenty Życia Społecznego

Owl Image 2 Owl Image 3 Owl Image 4

Dokumenty Życia Społecznego

Dokumenty życia społecznego treścią, formą i szatą graficzną różnią się od typowych zbiorów bibliotecznych. Są to materiały o charakterze informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym. Gromadzone są w celu dokumentowania życia społecznego i wydarzeń historycznych, przeznaczone najczęściej do pozaksięgarskiego sposobu rozpowszechniania. Zawarte w nich wiadomości są unikatowe i niedostępne w innych materiałach.

Udostępniane są m.in.:

 • ulotki,
 • zaproszenia,
 • afisze,
 • plakaty,
 • kalendarze,
 • programy teatralne i koncertowe,
 • informatory kulturalne,
 • katalogi wystaw artystycznych,
 • polskie normy i patenty,
 • wykazy osobowe i rzeczowe (książki telefoniczne i teleksowe, rozkłady jazdy),
 • katalogi handlowe,
 • sprawozdania z działalności stowarzyszeń,
 • statuty i regulaminy,
 • foldery i informatory turystyczne.

Interesującą część zbiorów stanowią dokumenty drugiego obiegu wydawane poza zasięgiem cenzury, będące świadectwem działalności opozycji politycznej w latach 1976–1989.

W katalogu elektronicznym rejestrowane są wybrane dokumenty życia społecznego, pochodzące z bieżącego wpływu. Systematycznie digitalizowany, opracowywany i wpisywany do katalogu online jest zasób plakatów.

Symbol lokalizacji w katalogu elektronicznym OPAC: DŻS

Dokumenty życia społecznego udostępnia się w Czytelni Zbiorów Śląskich.

Dokumenty Życia Społecznego
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 20 83 722
e-mail: dzs@bs.katowice.pl


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.