Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kolekcje > Śląska Biblioteka Cyfrowa

Logo Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona z inicjatywy Biblioteki Śląskiej w 2006 r. Porozumienie o współtworzeniu ŚBC ma charakter otwarty – nadal mogą do niego przystępować instytucje i organizacje zainteresowane prezentowaniem w Internecie kulturowego dziedzictwa regionu historycznego Śląska i dzisiejszego województwa śląskiego. Śląską Bibliotekę Cyfrową współtworzy obecnie ponad 50 podmiotów (biblioteki, uczelnie państwowe i niepubliczne, muzea, archiwa i stowarzyszenia). Przedsięwzięcie koordynowane przez Bibliotekę Śląską wyróżnia oryginalna formuła organizacyjna, zakładająca pełną samodzielność instytucji w nim uczestniczących.

W Śląskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniane są:

 • cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywanych na Śląsku,
 • materiały dydaktyczne,
 • prace naukowe,
 • zbiory bibliofilskie.

Archiwalia regionalne zgrupowano w kolekcjach obejmujących piśmiennictwo:

 • Górnego Śląska,
 • Dolnego Śląska,
 • Śląska Cieszyńskiego,
 • Śląska Czeskiego,
 • Zagłębia Dąbrowskiego,
 • regionów bielsko-bialskiego i częstochowskiego,
 • Opolszczyzny.

Można tu znaleźć wiele publikacji dotyczących Kresów Wschodnich – zwłaszcza Lwowa, z którym Śląsk łączą historyczne związki. Śląska Biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych (ogólnopolskiej sieci bibliotek i repozytoriów internetowych), a opisy jej publikacji są indeksowane przez globalne wyszukiwarki internetowe. Od grudnia 2009 r. do publikacji ŚBC można dotrzeć za pośrednictwem portalu Europeana (www.europeana.eu), przedstawiającego cyfrowe zbiory europejskich bibliotek, archiwów i muzeów.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.