Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kolekcje > Zbiory śląskie

Owl Image 1 Owl Image 2 Owl Image 3 Owl Image 4 Owl Image 5 Owl Image 6 Owl Image 7 Owl Image 8

Zbiory śląskie

materiały udostępniane w Czytelni Zbiorów Śląskich

Od pierwszych lat działalności Biblioteki Śląskiej najważniejszym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów dotyczących historycznego i współczesnego Śląska. Dzięki konsekwentnej realizacji tego zamierzenia powstała bogata i różnorodna kolekcja regionaliów, wydanych od 1800 r. do czasów obecnych, zarówno polskich, jak i obcych.

Początek zbiorom śląskim dała kolekcja zakupiona w 1928 r. od Konstantego Prusa, później zasób regionalny powiększał się nie tylko dzięki zakupom i wymianom, ale również za sprawą licznych darów, przekazywanych przez instytucje oraz osoby prywatne. Na wzbogacenie księgozbioru wpłynęło także przyznanie Bibliotece Sejmu Śląskiego w 1934 r. prawa do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego publikacji wydanych w województwie śląskim.

W zbiorach regionalnych znajdziemy kolekcję czasopism w języku polskim ukazujących się na Śląsku w XIX i XX w. Obejmuje ona tytuły prasy tygodniowej i codziennej, (m.in.: „Tygodnik Polski”, „Dziennik Górnośląski”, „Katolik”, „Gwiazdka Cieszyńska”), periodyki kulturalne, (m.in.: „Zaranie Śląskie”, „Kuźnica”, „Fantana”). Innym przykładem są roczniki kalendarzy jako dodatek do pism lub jako odrębne publikacje, (m.in.: „Kalendarz Katolicki dla Ludu Górnośląskiego”, „Kalendarz Mariański”). Czasopisma związane z powstaniami śląskimi, ruchem patriotycznym byłych powstańców i tworzeniem polskiej administracji na Górnym Śląsku, to m.in.: „Powstaniec”, „Powstaniec Śląski”, „Wiadomości Związkowe Związku Powstańców Śląskich”, czy „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego”. Zgromadzono również niemieckojęzyczne periodyki wydawane na Górnym i Dolnym Śląsku, tu znajdziemy m.in.: „Der Oberschlesische Wanderer”, „Ostdeutsche Morgenpost”, „Der Oberschlesier”.

Wśród dawnych wydawnictw książkowych na wyróżnienie zasługuje zbiór poloników wydanych przez wrocławskie oficyny – Kornów oraz Zygmunta Schlettera. Warto zwrócić uwagę na edycje drukarni Karola Miarki młodszego w Mikołowie oraz publikacje ukazujące się w wydawnictwie „Katolik”, działającym w Bytomiu. Do aktywniejszych zaliczyć należy również wydawnictwo rodziny Siwinnów oraz Braci Böhm. Osobną grupę tworzą materiały związane z polsko-niemieckim sąsiedztwem na Górnym Śląsku, do których należą m.in. druki propagandowe z lat 1918–1922. W Bibliotece Śląskiej przechowywany jest spory zespół rzadkich druków straganowych (dewocyjnych i świeckich), pochodzących z oficyn, działających w ośrodkach pielgrzymkowych, takich jak Piekary Śląskie czy Góra św. Anny.

W Czytelni Zbiorów Śląskich udostępniany jest także księgozbiór (podarowany w 2008 r. przez Bernharda Stübnera) dotyczący Arnolda Zweiga, wybitnego pisarza niemieckojęzycznego, mieszkającego w dzieciństwie w Katowicach.

Materiały regionalne są stale uzupełniane zarówno o bieżącą literaturę, jak i o wydawnictwa dawne. Zbiory te należą do największych kolekcji o profilu śląskim i służą jako podstawa źródłowa do badań naukowych nad historią i szeroko pojętą kulturą regionu, prowadzonych w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą. Najcenniejsze i najciekawsze materiały zostały zdigitalizowane i są dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.