Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > O BIBLIOTECE > Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna

„Bibliografia Śląska” obejmuje lata 1960–1989 i jest dostępna zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej.
Bibliografia regionalna rejestruje materiały dotyczące województw:

  • bielskiego,
  • częstochowskiego,
  • jeleniogórskiego,
  • katowickiego,
  • legnickiego,
  • opolskiego,
  • wałbrzyskiego,
  • wrocławskiego.

Miejscowości, które do czasu wprowadzenia, z dniem 1 czerwca 1975 r., nowego podziału administracyjnego nie wchodziły w obręb wymienionych województw (np. Maków Podhalański – dawniej woj. krakowskie, w latach 1975–1998 bielskie), są reprezentowane zarówno przez problematykę historyczną, jak i współczesną. W odniesieniu do miejscowości historycznie śląskich, które znalazły się w województwach nie objętych „Bibliografią” (np. Międzybórz – dawne woj. wrocławskie, od 1986 r. kaliskie), rejestruje się piśmiennictwo do 1975 r. Poza tym w bibliografii regionalnej uwzględniono pozycje dotyczące wybranych zagadnień z zakresu historii Śląska w granicach Czech oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej te tereny.
„Bibliografia Śląska” jest bibliografią przedmiotową, selektywną. Zawiera opisy wydawnictw zwartych (książki, broszury), ciągłych (czasopisma, serie wydawane przez wyższe uczelnie), zbiorów specjalnych (dokumenty kartograficzne, graficzne, dokumenty życia społecznego) oraz dokumentów niesamoistnych wydawniczo (artykuły z czasopism, rozdziały książek).

„Bibliografia Województwa Śląskiego” rejestruje piśmiennictwo dotyczące województwa śląskiego w granicach obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. Do tej pory ukazały się roczniki 1999–2002, które dostępne są w formie drukowanej i cyfrowej. Opisy bibliograficzne od rocznika 2003 są na bieżąco zamieszczane i dostępne w bazie Bibliografia Regionalna.

Bibliografia Śląska 1960–1989
Bibliografia Województwa Śląskiego 1999–2002
Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego od 2006

Baza Bibliografia Regionalna Biblioteki Śląskiej, dostępna pod adresem: bibliografia.bs.katowice.pl, uzupełniana jest systematycznie opisami bibliograficznymi tworzonymi w Bibliotece Śląskiej od 1998 r.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.