Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > O BIBLIOTECE > Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla Biblioteki Śląskiej


9 grudnia 2019 r. Biblioteka Śląska w Katowicach została uhonorowana medalem 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Medal, który na ręce prof. Zbigniewa Kadłubka, dyrektora Biblioteki Śląskiej przekazał Jerzy Barglik, Prezes OZW SEP został przyznany w roku jubileuszowym w uznaniu szczególnych zasług dla Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


22 października 2019 r. z okazji XX-lecia Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna” wręczono nagrody laureatom konkursów Architektura Roku i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019. Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego w uznaniu „za szczególne osiągnięcia w kierunku popularyzacji olbrzymiej spuścizny śląskiej szkoły architektury i urbanistyki” trafiła w ręce Igi Herok-Turskiej, inicjatorki projektu „Twórcy Śląskiej Architektury” oraz Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.


Wydarzenie „Dzień dziecka retro. Spotkanie pod klopsztangą” zorganizowane przez Bibliotekę Śląską uzyskało nominację do nagrody „Słoneczniki 2019” w kategoriach ruch i język. Nagrody przyznawane są przez portal informacyjno-rozrywkowy CzasDzieci.pl za najbardziej rozwojowe inicjatywy dla dzieci w wieku 0–14 lat.


Zespół autorski pod redakcją naukową prof. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak i Igi Herok-Turskiej otrzymał Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w konkursie za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wyróżniono książkę „Reflektory. Interdyscyplinarne spojrzenie na dziedzictwo architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku” wydaną w ramach wieloletniego projektu naukowo-badawczego „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety” realizowanego przez Bibliotekę Śląską.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, 21 czerwca 2018 r. odebrał Medal 25-lecia Instytutu Lwowskiego, przyznany katowickiej książnicy za zasługi w utrwalaniu pamięci Lwowa i jego kultury. Nagrodę wręczyli Bogdan Kasprowicz i Krzysztof Smolana, członkowie zarządu Instytutu Lwowskiego.


Remigiusz Lis, pełnomocnik dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. rozwoju, otrzymał 29 maja 2018 r. Nagrodę im. ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” w kategorii popularyzator historii. Kapituła nagrody doceniła działalność Remigiusza Lisa jako koordynatora Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, utworzonej w 2006 r. przez Bibliotekę Śląską we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Obecnie w przedsięwzięciu, służącym prezentacji w Internecie kulturowego dziedzictwa historycznego Śląska i dzisiejszego województwa śląskiego, uczestniczą 62 podmioty (biblioteki publiczne, uczelnie, muzea oraz instytucje kultury). Cyfrowy zasób liczy ponad 300 tysięcy obiektów (m.in.: publikacje naukowe, czasopisma, a także unikatowe zbiory śląskiej książnicy, zdigitalizowane w ramach projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych).


20 października 2017 r. Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera przyznała Bibliotece Śląskiej Nagrodę Honorową i Medal za Ochronę Dziedzictwa Kulturowego Śląska. Nagrodę odebrał prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej.


14 września 2017 r. w Krakowie prof. zw. dr hab. Jan Malicki w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich nadany przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.


Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich nadał prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej medal im. dr. inż Zbigniewa Białkiewicza, Członka Honorowego SEP, Wybitnego Działacza Stowarzyszenia, Wspaniałego Kolegi. Wyróżnienie wręczył Jerzy Barglik, Prezes OZW SEP, 16 grudnia 2016 r. w Bibliotece Śląskiej.


Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych z 21 października 2016 r. prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych. Odznakę wręczono 29 listopada 2016 r. w Bibliotece Śląskiej podczas Jubileuszu 65-lecia PZN.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej i zarazem redaktor naczelny „Guliwera” odebrał z rąk Rafała Skąpskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek medal pamiątkowy PTWK dla Kwartalnika „Guliwer”. Nagrodę przyznaną „w 25. urodziny czasopisma wraz z gratulacjami i życzeniami dalszej obecności w kulturze” wręczono 2 października 2016 r. podczas II Śląskich Targów Książki, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.


Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej „w dowód sympatii i uznania za wsparcie działań popularyzatorskich krwiodawstwo, transplantację i przeszczepy szpiku kostnego” przyznała Bibliotece Śląskiej tytuł Rycerza Kropli Życia – Przyjaciela Fundacji. 21 kwietnia 2016 r. prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej odebrał wyróżnienie z rąk Mieczysława Barańskiego, założyciela Fundacji Kropla Życia.


31 mara 2016 r. ks. Zdzisław Tomziński, dyrektor Domu Hospicyjnego bł. Jana Pawła II w Katowicach wręczył prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej podziękowanie za życzliwość i wsparcie z okazji 15-lecia istnienia Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego w Katowicach.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej z rąk Rafała Skąpskiego, prezesa PTWK otrzymał Medal Pamiątkowy Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w podzięce za działalność na rzecz książki i kultury.


11 grudnia 2015 r. Henryk Grzonka, prezes Zarządu i redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice, w imieniu wdzięcznych następców Stanisława Ligonia z Polskiego Radia Katowice wręczył Nagrodę „Żeleźniok Karlika” prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej, Człowiekowi wielkiej wiedzy i jeszcze większego serca za propagowanie śląskości i silesiaków.


13 października 2015 r. Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja wręczył prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej certyfikat współpracy dla Biblioteki Śląskiej za współpracę przy organizacji 13. edycji Święta Drzewa w Polsce.


1 października 2015 r. Biblioteka Śląska w Katowicach otrzymała podziękowanie – dyplom i statuetkę – za aktywny udział w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Digitalizacja.


29 września 2015 r. Biblioteka Śląska otrzymała Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej Custos Monumentorum Rei Publicae. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Śląskiej Książnicy ten zaszczytny tytuł w kategorii: Nagroda Krajowa dla instytucji. Nagrodę przyznano za pozyskiwanie, konserwację i udostępnianie unikatowych zbiorów, a także ważnych społecznie materiałów związanych z działaniami niepodległościowymi i ruchem „Solidarności” na Śląsku oraz za stworzenie aktywnego ośrodka naukowego i kulturalnego, służącego pielęgnowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego Śląska i Polski.


16 maja 2015 r. podczas Kolarskiej Gali Mistrzów prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej otrzymał od Śląskiego Związku Kolarskiego podziękowanie za zorganizowanie Gali Mistrzów i propagowanie idei kolarstwa. Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Radio Katowice, Śląski Związek Kolarski i Biblioteka Śląska.


24 września 2014 r. prof. zw. dr hab. Jan Malicki otrzymał z rąk gen. Jacka Włodarskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podziękowanie za zaangażowanie włożone we współpracę ze Służbą Więzienną.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej z rąk Janusza Witkowskiego, prezesa GUS otrzymał wyrazy uznania za wkład w rozwój Polskiej Statystyki Publicznej oraz medal z okazji 95-lecia Głównego Urzędu Statystycznego (1918–2013) oraz Międzynarodowego Roku Statystyki.


7 lutego 2014 r. prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, zdobył zaszczytny tytuł Człowieka Roku 2013 Miasta Katowice w plebiscycie zorganizowanym przez „Dziennik Zachodni” i portal naszemiasto.pl.


21 listopada 2013 r. podczas uroczystej konferencji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie Biblioteka Śląska została uhonorowana Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.

Listy gratulacyjne – Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2013

24 maja 2013 r. w Raciborzu odbył się Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2013 przygotowany wspólnie przez Bibliotekę Śląską, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. R. Kincla w Raciborzu. Uroczystość pod patronatem Prezydenta Raciborza i Starosty Raciborskiego zorganizowano na Zamku Piastowskim w Raciborzu.
Podczas uroczystości prof. zw. dr hab. Jan Malicki otrzymał listy gratulacyjne od:

W sobotę 19 stycznia 2013 r. w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca wręczone zostały Laury Umiejętności i Kompetencji. Wśród nagrodzonych w kategorii Kultura i Media Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, obok prof. Tomasza Miczki, rektora Akademii Muzycznej w Katowicach, Henryka Grzonki, prezesa zarządu i redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, red. Jacka Filusa i Jerzego Nachela, dyrektora TVP Katowice.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał prof. zw. dr. hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej medal im. prof. Janusza Groszkowskiego za szczególne propagowanie Stowarzyszenia. Wykonany w Mennicy Państwowej medal prof. zw. dr hab Jan Malicki odebrał 17 grudnia 2012 r. podczas uroczystości, która odbyła się w Bibliotece Śląskiej.


6 grudnia 2012 r. podczas obchodów 25-lecia istnienia klas autystycznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej otrzymał tytuł „Przyjaciela Szkoły” ZSS nr 8 w Katowicach przyznany przez Radę Pedagogiczną. W podziękowaniu za zaangażowanie i troskę o dobro uczniów na wielu płaszczyznach oraz za pomoc i możliwość wydawania biuletynu Informacyjnego „Winda” prof. zw. dr hab. Jan Malicki otrzymał obraz przedstawiający anioła, narysowanego przez Rafała, jednego z uczniów autystycznych ZSS nr 8 w Katowicach.

Gratulacje z okazji 90-lecia Biblioteki Śląskiej

24 listopada 2012 r. odbył się koncert jubileuszowy „Dziewięć dekad”, wieńczący obchody 90-lecia Biblioteki Śląskiej. Współorganizatorem koncertu było Studio Wokalistyki Estradowej działające przy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pod opieką artystyczną prof. Renaty Danel. Podczas spotkania przywołane zostały ważne momenty z dziejów książnicy, a odkrywaniu tajemnic kolejnych dziesięcioleci towarzyszyły muzyczne odsłony, w postaci wybranych na ten wieczór piosenek. Wśród gości koncertu znaleźli się m.in.: Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który reprezentował Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Marcin Krupa – wiceprezydent Miasta Katowice, który odczytał list Piotra Uszoka – Prezydenta Miasta Katowice. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń jubileuszu śląskiej książnicy.
Podczas koncertu prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej z okazji 90-lecia Biblioteki Śląskiej otrzymał gratulacje od:


oraz Dyrektorów:


12 listopada 2012 r. w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas mszy z okazji 90-lecia Biblioteki Śląskiej abp Damian Zimoń przekazał na ręce prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego, dyrektora Biblioteki Śląskiej gratulacje za osiągnięcia w zakresie kultury. Arcybiskup pobłogosławił wszystkich pracowników Biblioteki Śląskiej i przekazał do gabinetu bł. ks. dra Emila Szramka obraz przedstawiający Kościół Mariacki w Katowicach.


26 października 2012 r. prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej otrzymał z rąk Pawła Duraja, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej statuetkę i podziękowanie za wieloletnią współpracę i osobiste zaangażowanie w wypełnianiu wspólnej misji w zakresie upowszechniania czytelnictwa, promowania książki, nauki, sztuki oraz regionu. Wręczenie odbyło się podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Czytania na Wysokim Szczeblu.


Odsłonięciem pomnika śląskiego pisarza, Stanisława Ligonia oraz wręczeniem nagród im. Ligonia rozpoczęły się obchody 85 lat istnienia katowickiej rozgłośni. Jednym z laureatów 2012 r. został prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, który odebrał nagrodę 19 października 2012 r. z rąk prezesa rozgłośni, Henryka Grzonki.


Biblioteka Śląska uhonorowana została przez Klub Gaja nagrodą „Złotego Czarodziejskiego Drzewa 2012” za wieloletnią współpracę i wspieranie programu edukacji ekologicznej Święta Drzewa.


Certyfikat współpracy Biblioteki Śląskiej z Klubem Gaja w ramach 10 edycji Święta Drzewa w Katowicach.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w Wojewódzkim Dniu Bibliotekarza i Bibliotek otrzymał podziękowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdana Zdrojewskiego, za pracę i wysiłek wszystkich bibliotekarzy województwa śląskiego, które złożyły się na obecną pozycję Biblioteki Śląskiej.


18 kwietnia 2012 r. Biblioteka Śląska otrzymała Laur Federio Jubileo 2012. Nagrodę, będącą symbolicznym aktem podziękowania za wyjątkowe dokonania na rzecz corocznych Festiwali Ekspresji Dziecięcej przyznała Kapituła Lauru Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej.


26 marca 2012 r. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 10-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, której organizatorem jest Fundacja ABC XXI. Podczas gali Biblioteka Śląska otrzymała dyplom z podziękowaniem za pomoc w organizacji konkursu „Jaka kultura?” przeprowadzonego wśród szkół województwa śląskiego.


Prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, został laureatem nagrody Lux ex Silesia 2011 przyznawanej przez metropolitę katowickiego ks. abp. Damiana Zimonia. Nagrodę wręczono Laureatowi w czasie Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego, 16 października 2011 r. w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla.


Certyfikat współpracy dla Biblioteki Śląskiej za pomoc w organizacji inauguracji 9. edycji Święta Drzewa 2011 z Klubem Gaja. Certyfikat został wręczony 11 października 2011 r. w Katowicach.


Dyplom dla Biblioteki Śląskiej wyróżnionej w konkursie „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki” za realizację wzorcowych działań w zakresie edukacji cyfrowej osób 50+, która może stanowić inspirację dla innych organizacji, instytucji i firm. Uroczysta gala wieńcząca pierwszą edycję konkursu „Dojrz@łość w sieci. Dobre praktyki”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbyła się 26 września 2011 r. w Warszawie.


Biblioteka Śląska w Katowicach otrzymała nominację do nagrody „Marka – Śląskie” 2011 w kategorii Kultura – z podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.


Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz dla Ogólnopolskiego Festiwalu Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej oraz prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego wręczone 6 kwietnia 2011 r. podczas Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego w Krakowie.


1 kwietnia 2011 r. Biblioteka Śląska otrzymała „Różę wdzięczności”. Nagroda przyznana została przez Radę Pedagogiczną, Uczniów i Absolwentów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach w podziękowaniu za wsparcie udzielone w staraniach o zachowanie historycznej nazwy szkoły.


9 listopada 2010 r. Biblioteka Śląska otrzymała z rąk Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego dyplom za przeprowadzenie prac konserwatorskich dokumentów Powstań Śląskich z lat 1919–1921 przechowywanych w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.


8 listopada 2010 r. Biblioteka Śląska uhonorowana została Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to odznaczenie szczególnie prestiżowe, honorujące wybitne osoby i instytucje zasłużone w dziedzinie kultury.


28 maja 2010 r. Biblioteka Śląska została wyróżniona przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.


22 maja 2010 r. Biblioteka Śląska została uhonorowana Laurem 100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych za wieloletnie wspieranie amatorskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego, a prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej uzyskał tytuł Honorowego Członka Śląskiego Ruchu Śpiewaczo-Muzycznego.


W dniu 4 grudnia 2009 r. podczas uroczystej Gali z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Biblioteka Śląska w Katowicach otrzymała statuetkę „Oskara PFRON-u” za wieloletnią działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los. Statuetkę wręczył Pan Poseł Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Obok Biblioteki Śląskiej statuetkę otrzymała Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Polskie Radio w Katowicach.Biblioteka Śląska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Katowice bez barier 2009” jako miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym.


W 2009 r. Biblioteka Śląska otrzymała Medal 70-lecia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Polsce przyznany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.


23 kwietnia 2008 r. Biblioteka Śląska otrzymała tytuł Mistrza Promocji Czytania przyznany przez Polską Izbę Książki za udział w konkursie na „Najbardziej aktywną bibliotekę 2007”.


19 kwietnia 2008 r. – Honorowa Nagroda im. Wojciecha Korfantego – przyznana za „działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na Górnym Śląsku”.


22 grudnia 2007 r. Biblioteka Śląska otrzymała Śląską Nagrodę im. Julisza Ligonia.
W uzasadnieniu czytamy – „Nagroda Specjalna – Bibliotece Śląskiej, instytucji matce śląskiej humanistyki w 85-lecie istnienia książnicy”.


16 października 2007 r. Biblioteka Śląska otrzymała Srebrny Medal im. J. Masaryka nadany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej a prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej odznaczony został Medalem Honorowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za długoletnią współpracę z czeskimi instytucjami kulturalnymi.W 2004 r. Biblioteka za swą działalność na polu arteterapii otrzymała medal „Europa – Integracja – Sztuka”.W 1998 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za wkład w dzieło polskiego bibliotekarstwa przyznało Bibliotece Śląskiej Medal „Bibliotheca Magna – Perennisque”.W 1984 r. Biblioteka Śląska została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Nagroda Wojewódzka przyznana Bibliotece Śląskiej w 1981 r. za osiągnięcia naukowe i popularyzatorskie w dziedzinie czytelnictwa i upowszechniania książki.


W 1973 r. Biblioteka Śląska otrzymała Złotą Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego za wybitną działalność naukową i popularyzatorską w dziedzinie nauki i kultury.


Nagroda Wojewódzka przyznana Bibliotece Śląskiej w 1969 r. za całokształt osiągnięć naukowo-badawczych i bibliograficznych.


W 1960 r. Biblioteka otrzymała Medal Juliusza Słowackiego wybity w 150. rocznicę urodzin poety przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.


W 1955 r. Biblioteka Śląska otrzymała od Ogólnopolskiego Komitetu Obchodu Roku Mickiewiczowskiego pamiątkowy medal wybity z okazji setnej rocznicy śmierci Adama Mickiewicza w uznaniu zasług na polu popularyzacji twórczości poety.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.