Nazwa Biblioteki Śląskiej flaga Unii Europejskiej

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Zapisy

Zapisy

Ze zbiorów Biblioteki Śląskiej korzystać mogą osoby pełnoletnie zapisane do biblioteki oraz – za poręczeniem rodzica lub opiekuna prawnego – osoby, które ukończyły 13 lat (wymagana jest podpisana przez rodzica druga część karty zapisu oraz dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego). Warunkiem korzystania z czytelń, wypożyczalni oraz uzyskania dostępu do bazy IBUK Libra jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej.

W czasie trwania stanu epidemii obowiązują tylko zapisy online.
Zobacz nagranie instruktażowe „Jak zapisać się do Biblioteki Śląskiej?”
Wypełnij formularz rejestracyjny w katalogu OPAC.

W Bibliotece Śląskiej wydawane są dwa rodzaje kart bibliotecznych:

 • uprawniająca do korzystania tylko z czytelń biblioteki,
 • uprawniająca do korzystania z wszystkich usług biblioteki.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać kartę biblioteczną?

 • wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę zapisu,
 • aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem PESEL:
 • osoby pełnoletnie dowód osobisty,
 • osoby niepełnoletnie legitymację szkolną,
 • cudzoziemcy paszport.

Czy przy zapisie do biblioteki wnosi się jakieś opłaty?
Jednorazowa opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 6,00 zł.
Duplikat karty bibliotecznej 12,00 zł.

Bezpłatnie kartę otrzymują:

 • osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat (karta z prawem korzystania wyłącznie z czytelń),
 • emeryci i renciści, po przedłożeniu ważnej karty emeryta lub rencisty,
 • osoby bezrobotne, po przedłożeniu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej z Urzędu Pracy,
 • osoby, które ukończyły 60. rok życia, po przedłożeniu dokumentu tożsamości,
 • osoby niepełnosprawne, po przedłożeniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jaki jest limit wypożyczeń z biblioteki?

 • właściciel karty bibliotecznej jest uprawniony do wypożyczenia 10 woluminów,
 • studenci, doktoranci oraz stypendyści (w tym zagraniczni) wyższych uczelni, które zawarły umowę o współpracy z Biblioteką Śląską po przedłożeniu dokumentu wskazanego w umowie, są uprawnieni do wypożyczenia 10 woluminów,
 • pracownicy naukowi, którzy przedstawili dokument poświadczający status pracownika naukowego uczelni są uprawnieni do wypożyczenia 20 woluminów,
 • obcokrajowcy są uprawnieni do wypożyczenia 2 woluminów.

Ponadto wszyscy właściciele kart bibliotecznych są uprawnieni do korzystania z czytelń biblioteki.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Dział Udostępniania Zbiorów
plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
tel.: (+48) 32 20 83 740, (+48) 32 20 83 746
fax: (+48) 32 20 83 720
e-mail: info@bs.katowice.pl
Informacje udzielane są w godzinach otwarcia Biblioteki Śląskiej.


Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z polityką prywatności.